Plátci DPH - Creditcheck.cz

Plátci DPH mají základní údaje o své daňové registraci uvedeny v registru plátců DPH. Sledujte změny DPH registrace vašich zákazníků dle IČ.

Evidence plátců DPH

Co je registr plátců DPH?

Plátci DPH jsou evidováni v registru plátců DPH, který provozuje Ministerstvo financí. Podnikatelské subjekty zde u svých obchodních partnerů provádějí ověření plátce DPH dle DIČ.

Jaké informace ve zdroji plátci DPH sledujeme?

Databáze plátců DPH je v Creditchecku dostupná dle IČ. Sledujeme především údaje o datech ukončení nebo začátku registrace k DPH. V případě potřeby můžeme u vámi určených IČ pravidelně každý měsíc provést ověření plátce DPH v registru plátců DPH. Výsledkem této kontroly je seznam plátců DPH ve formátu Excel, který obsahuje všechny důležité informace o registraci k DPH.


Nechte za nás automaticky sledovat své obchodní partnery v registru plátců DPH.

Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
Z informačního systému

prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


Přímo z vašeho prohlížeče

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Prověření emailem

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>