Sbírka listin

Sbírka listin shromažďuje důležité dokumenty o podnikání vašich obchodních partnerů. Nově založené dokumenty hlídáme každý den za vás.

Sbírka listin

Co je sbírka listin?

Sbírka listin je součástí obchodního rejstříku na portále justice cz. Jedná se o veřejně přístupnou složku zákonem určených dokumentů, které musí obchodní společnosti zakládat. Firmy zapsané do obchodního rejstříku jsou do sbírky povinny ukládat některé listiny, které se tak stávají veřejně přístupnými.


Jaké informace ve sbírce listin sledujeme?

Sledujeme vše, co firmy do sbírky založí. Jedná se zejména o listiny vztahující se k založení právnické osoby, jmenování statutárních orgánů, výroční ekonomické výkazy, listiny týkající se přeměn společností a převodu jmění. Nový dokument zachytíme do týdne a následně o něm uživatele informujeme několika způsoby:

  • zobrazení údajů na reportu CreditcheckList
  • odeslání e-mailu o nově založeném dokumentu
  • semafor Creditcheck v podnikovém informačním systému, pokud se jedná o rizikovou událost (zdarma)

Účetní závěrky zpracováváme zvlášť

Dokumenty ve sbírce listin mají podobu naskenovaného originálu, který je uložen v PDF formátu.

Obsahuje-li dokument účetní závěrku, je naší snahou údaje přeformátovat do podoby použitelné pro pohodlné čtení a pro výpočty. Zařadíme ho proto do fronty ke zpracování účetních závěrek ve strukturované podobě. Po několika týdnech je tento dokument zpravidla zpracován a na reportu CreditcheckList se díky tomu objeví vypočítané finanční ukazatele.

Nenechte si ujít žádný nový dokument týkající se podnikání vašich odběratelů/dodavatelů/konkurentů. Každý den za vás automaticky zkontrolujeme sbírku listin a zašleme vám upozornění e-mailem.

Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
Z informačního systému

prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


Přímo z vašeho prohlížeče

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Prověření emailem

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>