Konkurs

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak. Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. Problematika konkurzu je v české republice upravena především dvěma právními normami: Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který je od roku 2008 nahrazen Z ákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Databáze Creditcheck poskytuje kompletní a denně aktualizovaný seznam firem v úpadku.
Informace o bonitě Vašich obchodních partnerů máte zdarma k dispozici přímo v účetním programu od některého z našich integračních partnerů, nebo na www.creditcheck.cz.
Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
Z informačního systému

prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


Přímo z vašeho prohlížeče

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Prověření emailem

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Metodika Creditcheck