Preventivní restrukturalizace

  1. Co je to preventivní restrukturalizace? Preventivní restrukturalizace je proces, který umožňuje podnikům řešit své finanční potíže a dluhy ještě předtím, než dosáhnou stadia insolvence. Cílem je zabránit krachu podniku a umožnit jeho další fungování.
  2. Jaký zákon ji řeší? Preventivní restrukturalizace je řešena v rámci zákona 284/2023 o preventivní restrukturalizaci, s účinností od 23. 9. 2023. Tento zákon stanovuje pravidla a postupy, jak může podnik restrukturalizovat své dluhy a vyhnout se tak insolvenci.
  3. Jaké je postavení dlužníka? Porovnání s insolvenčním řízením: V rámci preventivní restrukturalizace má dlužník větší kontrolu nad procesem než v insolvenčním řízení. Zatímco v insolvenčním řízení může být podnik nucen k prodeji svých aktiv, v preventivní restrukturalizaci může dlužník navrhnout vlastní plán, jak řešit své dluhy, který musí být schválen věřiteli.
  4. Jaké je postavení věřitele? Porovnání s insolvenčním řízením: V preventivní restrukturalizaci mají věřitelé aktivní roli v procesu schvalování restrukturalizačního plánu. Na rozdíl od insolvenčního řízení, kde může být výplata věřitelům omezena kvůli prodeji aktiv podniku, v preventivní restrukturalizaci může být věřitelům nabídnuta lepší náhrada za jejich pohledávky.
  5. Další informace: Je důležité vědět, že data o firmách procházejících procesem preventivní restrukturalizace budou publikována v restrukturalizačním rejstříku. Pro ty, kteří chtějí být v obraze, stačí si u nás aktivovat službu Creditcheck monitoring. My pak vaše zákazníky automaticky monitorujeme a informujeme vás o všech důležitých změnách.
Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
Z informačního systému

prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


Přímo z vašeho prohlížeče

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Prověření emailem

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Metodika Creditcheck