Kreditní limit - monitoring

Pro každého vašeho zákazníka stanovíme doporučený kreditní limit. Přehled dostanete každý měsíc e-mailem.

Co je doporučený kreditní limit?

Doporučený kreditní limit je doporučená maximální hodnota financování firmy formou úvěrů, nejčastěji jednorázově splatných – typicky faktur z obchodního styku. Doporučená maximální hodnota financování je souhrnná za všechny věřitele firmy. Informaci uvádíme na reportech CreditcheckList.

Kreditní limit uznávají úvěrové pojišťovny

Hodnotu kreditního limitu stanovenou společností Creditcheck můžete použít i v případě, že používáte pro zajištění úvěrových rizik některou z úvěrových pojišťoven. Momentálně jsou naše kreditní informace akceptované těmito úvěrovými pojišťovnami: KUPEG, Euler Hermes, Atradius a Coface.

Jak monitoring registračních údajů funguje?

Údaj o doporučeném kreditním limitu aktualizujeme v okamžiku, kdy se u prověřované společnosti objeví nová finanční data - buď účetní závěrka nebo alespoň údaj o kategorii obratu.

Jestliže potřebujete mít pravidelně aktualizovaný přehled o výši doporučeného kreditního limitu u svých zákazníků, zašleme vám jej každý měsíc v přehledné tabulce. Ta bude obsahovat následující údaje:

  • název firmy
  • semafor Creditcheck
  • krátkodobý limit
  • střednědobý limit
  • dlouhodobý limit
  • kód důvodu (například “Kritická hodnota krátkodobého majetku”)
  • rok výpočtu (ze kterého roku jsou údaje, které byly použity pro výpočet)
  • zdroj výpočtu (účetní závěrka nebo kategorie obratu)

Jediné, co od vás potřebujeme je seznam IČ, ke kterým požadujete stanovit limit. Objednejte si monitoring kreditního limitu.

Ukázka monitoringu kreditního limitu


Kreditní limit monitoring ukázka

Pravidelný souhrn obsahuje stanovený kreditní limit vašich odběratelů