Rizikové události - monitoring

Insolvence, exekuce, dluhy a desítky dalších rizikových událostí okamžitě do vaší emailové schránky.

I stálí obchodní partneři můžou být rizikoví

Prověření bonity nového zákazníka před vystavením první faktury dnes už asi neopomene nikdo. Každý kdo má alespoň stovky nebo tisíce zákazníků ale ví, že problémy s platební morálkou se mohou projevit i po letech spolupráce u kteréhokoli z nich. Emailový monitoring rizikových událostí je určený pro pohodlné hlídání kredibility stálých zákazníků.

Co vám monitoring rizikových událostí pohlídá?

Všechny české firmy prověřujeme v 18 registrech a uplatňujeme na ně 126 kontrolních pravidel. Tato kontrolní pravidla se neorientují jenom na aktuální hodnocení prověřované firmy, ale i na vlastníky a dcery. Hodnocena je i nedávná minulost.

Příklady kontrolních pravidel jsou:

 • Exekuce
 • Dluh u VZP
 • Insolveční řízení - před rozhodnutím o úpadku (pro podrobnější monitoring insolvenčního rejstříku je určena služba Insolvence - monitoring)
 • Vlastník insolvenční řízení - v konkurzu
 • Dceřiná firma insolvenční řízení - v úpadku
 • Nespolehlivý plátce DPH
 • Zrušena registrace k DPH (pro podrobnější monitoring registrace DPH vašich partnerů je určena služba Ověření plátce DPH - monitoring)
 • a desítky dalších

Stejná kontrolní pravidla jsou nejenom klíčovou součástí reportu ve službě Creditcheck Web, ale i monitoringu rizikových událostí. To znamená, že jakmile najdeme některou ze sledovaných rizikových událostí u vašeho zákazníka, dostanete od nás varování e-mailem.

Jak monitoring funguje?

Pokud chcete sledovat rizikové události u skupiny vašich obchodních partnerů, stačí mít připravený seznam IČ těchto firem v excelu. Jakmile nám seznam zašlete, začnou vám chodit následující druhy zpráv:

 1. Emailové upozornění ke konkrétní firmě a ke konkrétní události okamžitě poté, co tuto rizikovou událost evidujeme. Například nově zahájené insolvenční řízení.
 2. Souhrn událostí za předchozí den k firmám v přehledné tabulce.
 3. Jedenkrát týdně kontrolní časově seřazený souhrn všech známých rizikových událostí u všech zákazníkem monitorovaných IČ.

U typů zpráv popsaných v bodech 1 a 2 si může zákazník vybrat vlastní kombinaci odebíraných typů. Může tedy například odebírat jen denní souhrn.

Nechte nás sledovat své zákazníky automaticky a objednejte si monitoring rizikových události.

Ukázky monitoringu rizikových událostí


Rizikové události monitoring - upozornění na událost

Okamžitě po zápisu rizikové události do Creditchecku dostanete e-mailem upozornění a odkaz na podrobný report.

Rizikové události monitoring - týdenní report

Jednou týdně dostanete přehled všech sledovaných IČ a rizikových událostí.