Proverit logoPrověřit firmu

Platební morálka

25009231

Sídlo

Ocelkova 643/20, 19800 Praha

Nace

Výroba komunikačních zařízení

Zelený semafor

V databázi CreditCheck nebyly nalezeny žádné informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které by mohly (ale nemusely) mít vliv na bonitu.

Firmy neustále prověřujeme v 18 registrech a nad získanými daty provádíme automatickou kontrolu firem, ale také jejich vlastníků a dcer. Pokud najdeme důležitou credit risk informaci, najdete tu upozornění. Výsledek 126 kontrol u společnosti KABELSPOJ, s.r.o. je následující:

Možné riziko: 0x

Upozornění: 0x

Bez upozornění: 126x


Podrobné informace jsou k dispozici v placené verzi služby CreditCheck.


Semafor CreditCheck je výsledkem automatické analýzy zpracovávaných informačních zdrojů. Funkcí semaforu je upozornit uživatele na potenciální výskyt informace, která se běžně bere do úvahu při posuzování úvěrových rizik. Semafor CreditCheck proto v žádném případě není možné považovat za hodnocení důvěryhodnosti nebo finanční síly prověřované firmy. Jak funguje semafor >>

Právní upozornění:
Zde uvedené informace jsou pořizovány a přebírány z více informačních zdrojů třetích stran a jejich správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost závisí na možnostech informačních systémů jednotlivých zdrojových registrů a technických a provozních možnostech Poskytovatele; vzhledem k charakteru těchto informací tak Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost. Používané hodnotící algoritmy a nástroje analýzy dat mohou obsahovat nepřesnosti, chyby nebo prvky subjektivního charakteru a vycházejí ze současného stavu poznání, a proto je výsledné hodnocení provedené na jejich základě pouze orientační. Informace jsou neověřené a mají pouze informativní charakter, tj. nemají žádnou právní relevanci a závaznost, nemohou být použity v soudním či rozhodčím řízení ani v jiných řízeních před orgány veřejné či státní správy a samosprávy. Tyto údaje nelze považovat za návod k jakémukoli jednání. Poskytovatel příjemcům informací doporučuje, aby před přijetím každého rozhodnutí, provedli kontrolu těchto informací a dat a současně, aby provedli podrobnější analýzy. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě informací a dat zde uvedených a neodpovídá za případné škody způsobené či vzniklé třetím stranám v důsledku použití zde uvedených informací.Podrobné výsledky credit risk kontrol


Je nám líto, ale podrobné informace jsou dostupné jen v placené verzi.
Podívejte se jak vypadá placený report ZDE >>


Ceník služby Creditcheck

Tři způsoby, jak služba CreditCheck funguje - vyberte si:

Z informačního

systému

CreditCheck je součástí mnoha účetních, ERP a CRM systémů . Prověřujte obchodní partnery přímo v nich. Službu implementujeme i do vašeho systému

Více o CreditCheck ERP

Přímo z vašeho

prohlížeče

Přihlaste se na CreditCheck v libovolném prohlížeči a prověřujte své partnery on-line i z terénu na tabletu či mobilním telefonu. Vše na jednom reportu.

Více o CreditCheck Web

Prověření

e-mailem

Nastavte si skupinu prověřovaných subjektů a pak už jen pohodlně v e-mailu sledujte reporty či upozornění na změnu kredibility svých obchodních partnerů.

Více o CreditCheck Monitoring

Celkem firem: 4 761 208 | 772 633 | 1 878 552 | Dlužníci: 5 551 | V konkurzu: 0