Proverit logoPrověřit firmu
Sídlo: Primátorská 296/38 Praha 8 Libeň 18000Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Založeno: 08.11.2010 (před 9 lety)
Zrušeno: 02.08.2014
NACE: Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

Semafor

Možné riziko 3x

Subjekt zanikl
zaniklý subjekt
Likvidace

Upozornění 1x

Zrušena registrace k DPH

Prošlo 127x
Další upozornění

Loading...

Insolvence

NE

čas kontroly
10.07.2020 04:10

DPH nespolehlivý

Není plátce

zrušena registrace k DPH


Dlužník

NE

V prověřovaných dlužnických databázích nenalezeny dluhy.


Kreditní skóre

Nepočítáno

Není k dispozici účetní závěrka.


Zaměstnanci

0

datum kontroly
12/2019

Loading...

|Nápověda|
Naposledy zobrazeno: Loading...

Právní upozornění:
Zde uvedené informace jsou pořizovány a přebírány z více informačních zdrojů třetích stran a jejich správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost závisí na možnostech informačních systémů jednotlivých zdrojových registrů a technických a provozních možnostech Poskytovatele; vzhledem k charakteru těchto informací tak Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost. Používané hodnotící algoritmy a nástroje analýzy dat mohou obsahovat nepřesnosti, chyby nebo prvky subjektivního charakteru a vycházejí ze současného stavu poznání, a proto je výsledné hodnocení provedené na jejich základě pouze orientační. Informace jsou neověřené a mají pouze informativní charakter, tj. nemají žádnou právní relevanci a závaznost, nemohou být použity v soudním či rozhodčím řízení ani v jiných řízeních před orgány veřejné či státní správy a samosprávy. Tyto údaje nelze považovat za návod k jakémukoli jednání. Poskytovatel příjemcům informací doporučuje, aby před přijetím každého rozhodnutí, provedli kontrolu těchto informací a dat a současně, aby provedli podrobnější analýzy. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě informací a dat zde uvedených a neodpovídá za případné škody způsobené či vzniklé třetím stranám v důsledku použití zde uvedených informací.

Celkem firem: 4 761 208 | 772 633 | 1 878 552 | Dlužníci: 5 551 | V konkurzu: 0