Zdroje informací

Nepřetržitě stahujeme a analyzujeme miliony textových dokumentů s daty o vašich zákaznících. Hledáme hlavně dluhy, konkurzy a další zdroje informací, které mají vliv na kredibilitu zákazníka.


Přečtěte si, jaké zdroje informací používáme při vytváření služeb Creditcheck.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík

Aktualizujeme data z insolvenčního rejstříku (ISIR). V insolvenčním rejstříku lze vyhledat dlužníky proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení nebo byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení po 1. lednu 2008. Upozornění uvidíte na reportu CreditcheckList nebo ho zasíláme okamžitě e-mailem.

Burza pohledávek

Burza pohledávek

Burza pohledávek (BPX) umožňuje vyhledávat dlužníky z řad firem v pravidelně aktualizovaném seznamu. Můžete zde vložit také své dlužníky a pomoci ostatním podnikatelům vyhnout se problémům. Informace aktualizujeme měsíčně.

Evidence plátců DPH

Evidence plátců DPH

V registru plátců DPH pravidelně sledujeme záčátek i konec registrace firem k plátcovství DPH.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík provozuje Ministerstvo spravedlnosti. Je zdrojem základních identifikačních údajů o obchodních společnostech, jejich vlastnících a statutárních zástupcích. Aktualizujeme zpravidla do 3 dnů po zápisu změny v registru.

Živnostenský rejstřík (RŽP)

Živnostenský rejstřík (RŽP)

Registr živnostenského podnikání (RŽP) provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jsou zde především základní informace o podnikatelích – fyzických osobách, ale také některé informace týkající se právnických osob.

Registr ekonomických subjektů (RES)

Registr ekonomických subjektů (RES)

Registr RES je provozován Českým statistickým úřadem a je klíčovým zdrojem informací obsahujících přehled všech českých ekonomických subjektů.

Centrální evidence úpadců

Centrální evidence úpadců (CEÚ)

Dlužníci proti kterým bylo zahájeno konkurzní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008 jsou zapsáni v Centrální evidenci úpadců. Po tomto datu je obdobná agenda vedena v insolvenčním rejstříku.

Sbírka listin

Sbírka listin

Právnické osoby zakládají do sbírky listin dokumenty jako jsou účetní závěrka, výroční zpráva, notářský zápis, fúze, rozdělení apod. Odkazy na PDF dokumenty zakládané do sbírky listin aktualizujeme každý den.

Účetní závěrky

Účetní závěrky

Závěrky zakládané do sbírky listin v PDF verzi pravidelně přepisujeme do strukturovaného formátu. Díky tomu můžete porovnávat a analyzovat finanční data z více než 900 000 účetních závěrek.

Centrální evidence exekucí (CEE)

Centrální evidence exekucí (CEE)

Centrální evidence exekucí je oficiální registr, který provozuje Exekutorská komora ČR. Najdete v něm stovky tisíc aktuálních exekucí firem a fyzických osob řešených soudními exekutory. Propojení do CEE přímo z reportu CreditcheckList.

Nespolehlivý plátce DPH

Nespolehlivý plátce DPH

Od 1.1.2013 vznikl novelou zákona o DPH institut nespolehlivého plátce. Obchodováním s nespolehlivým plátcem DPH na sebe berete riziko ručení za neodvedenou daň. Seznam nespolehlivých plátců aktualizujeme každý den.

Registr bankovních účtů

Registr bankovních účtů

Plátci DPH jsou povinni oznámit finančnímu úřadu bankovní účty, které používají pro svou ekonomickou činnost. Platby na jiný účet než účet uvedený v registru bankovních účtů může mít vliv na ručení za odvedenou daň.

Dlužníci VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Seznam plátců pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, jejichž celkový zveřejnitelný dluh na pojistném na zdravotním pojištění a penále činí částku vyšší než 300 000 Kč.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Seznam dlužníků pojišťovny Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) najdete v databázi Creditcheck.