Partneři, kteří integrují Creditcheck

Chcete vědět, ve kterých oblíbených podnikových ERP a CRM systémech nebo účetních software Creditcheck najdete? Je jich už 40.

2HCS Fakturace 3

Typ systému: fakturační program

2HCS Fakturace 3 je program pro evidenci a vytváření faktur-daňových dokladů. Kontrola bonity firem Creditcheck je zde k dispozici od roku 2010. Při vývoji je kladen důraz především na jednoduchost a snadnost obsluhy. Nenajdete zde žádné další (zbytečné) funkce náležící spíše do účetních systémů.

Online účetní systém

ABRA FlexiBee

Typ systému: účetní software

ABRA FlexiBee je online účetní software zaměřený na menší a střední firmy. Pomocí mnoha modulů pokrývá potřeby široké škály firem. Uživatelům mimo jiné nabízí grafické přehledy zobrazující okamžitý přehled o aktuálním hospodaření firmy a možnost propojování aplikací pomocí rozhraní API. Creditcheck je součástí webové verze systému.

Oblíbený podnikový informační systém

ABRA Gen

Typ systému: ERP

ABRA Gen komplexně pokrývá firemní procesy ve všech podnikatelských odvětvích díky desítkám modulů a možnostem vývoje na míru. Podporuje veškerý chod firmy od organizace obchodní činnosti, přes řízení zásob, výrobu až po vedení účetnictví a reporting. Systém umí komunikovat pomocí rozhraní API. Zákazníci si mohou koupit Creditcheck formou katalogového doplňku a ihned jej začít používat přímo z adresáře firem.

Řada certifikovaných ekonomických systémů

ACONTO

Typ systému: Ekonomický systém

Od roku 2011 je standardní součástí systému ACONTO propojení na kontrolu bonity zákazníků Creditcheck. Ta je v ACONTO k dispozici na více místech. Například v adresáři, evidenci vydaných a přijatých faktur, evidenci došlých a vystavených objednávek, evidenci pokladny, informacích o zákazníkovi.

BEEP TWIST INSPIRE

Typ systému: ERP

Beep Twist Inspire denně automaticky načte statusy Creditcheck ke každé firmě evidované v zákaznické databázi. Semafor je pak k dispozici na různých místech v Twistu - například na kartě zákazníka a na všech jeho dokladech. Po kliknutí na ikonu se semaforem se otevře report CreditcheckList.

Moderní webový CRM systém

BLUEJET web CRM

Typ systému: CRM

Prověřovat zákazníky pomocí Creditcheck můžete i v CRM systému Bluejet. Ten je poskytovaný jako služba (SaaS) formou outsourcingu. Systém pro obchod, marketing i servis se spoustou vzájemně provázaných funkcí. Online aplikace, která je jednoduše použitelná kdykoli a kdekoli za použití webového prohlížeče.

Jeden z nejrozšířenějších ERP systémů na trhu.

Byznys

Typ systému: ERP

V systému pro řízení podniku Byznys je semafor Creditcheck uživatelům k dispozici od kompilace 3.23. V číselníků obchodních partnerů je Creditcheck volitelným zdrojem Důvěryhodnosti. Pomocí volby Odkazy na kartě obchodního partnera je dále možné kdykoli otevřít report CreditcheckList.

Caris

Typ systému: Software pro autocentra

Caris je systém pro firmy zabývající se automobilovou problematikou. Zahrnuje v sobě mnoho modulů a integrace semaforu Creditcheck byla provedena na úrovni základního objektu zákaznické evidence, evidence vozidel a modulů Autoservis, Autobazar, Autosalon a Účetnictví.

CÉZAR

Typ systému: Ekonomický systém

Ekonomický systém CÉZAR® je určen pro velkoobchody, maloobchody, výrobní, importní a exportní firmy. Lze pořídit jako samostatné moduly (např. jen moduly pro vedení skladu a obchodování) nebo jako komplety, které se postarají o vedení kompletní agendy firmy včetně účetnictví a mezd. Semafor Creditcheck včetně odkazu na report je k dispozici v detailu obchodního partnera.

CRM Plus

Typ systému: CRM

Aktualizaci stavů semaforu Creditcheck lze řídit pomocí plánované úlohy, tedy i několikrát denně. Tato funkce je pro uživatele zdarma. Stavy semaforu lze sledovat v základním seznamu firem, včetně informace o poslední aktualizaci stavů nebo na detailním zobrazení karty zákazníka. Integrace Creditchecku do CRM plus byla dokončena v roce 2012.

Databox CONTACT Professional 5

Typ systému: CRM

Databox CONTACT Professional 5 Vám umožní mít přehled o svých kontaktech, budovat a udržet trvalé vztahy se zákazníky, efektivně plánovat a organizovat firemní aktivity a nacházet nové obchodní příležitosti. Ověřování bonity firem Creditcheck je zde řešeno formou odkazu na report CreditcheckList.

Dialog 3000Skylla

Typ systému: ERP

Společnost Control spol. s r. o. působí na trhu od roku 1994 a vyvíjí komplexní informační systém Dialog 3000Skylla. Systém je nasazován jak do obchodních, tak i do výrobních podnků, především pak do strojírenských firem. Služba Creditcheck je dostupná od verze 3.29. V přehledu partnerů společnosti lze u každého z nich vidět jejich Semafor. Po kliknutí na ikonu se semaforem se otevře webový report CreditcheckList.

Informační systém pro dopravu, spedici, logistiku a autoservisy

Doprava 3K

Typ systému: ERP

Propojení mezi systémy Creditcheck a Doprava 3K je jeho standardní součástí. Informace o prověřování firem tzv. semafor je k dispozici v Adresáři firem, aktualizace probíhají automaticky. Podrobnější informace jsou k dispozici v reportu CreditcheckList. Při fakturaci výkonů lze sledovat hodnotu semaforu v okamžiku vystavení daňového dokladu a aktuální hodnotu semaforu.

ENTRY

Typ systému: ERP

Od verze 8/2013 je v informačním systému ENTRY k dipozici možnost prověřovat obchodní partnery přes službu Creditcheck. To je dostupné v adresáři firem i v prodejních a nákupních dokladech. Pomocí samostatné funkce update kalendáře je možné automaticky aktualizovat status se semaforem Creditcheck.

ESO9

Typ systému: ERP

Creditcheck je do podnikového systému ESO9 integrován od léta 2015. Ve formuláři subjektu je zobrazeno upozornění nebo možné riziko v části nazvané Hodnoceni firmy - Creditcheck. Na stejném místě je i propojení na podrobný report CreditcheckList

Esyco Business

Typ systému: ERP

Informační, ekonomický a obchodní systém Esyco Business je primárně určen pro řízení velkoobchodních firem. Semafor Creditcheck je zobrazen na základní záložce s údaji o obchodním partnerovi. Služba Creditcheck je plně integrována od verze 1.8.4.88.

FastCentrik

Typ systému: E-Shop

FastCentrik je e-shop poskytovaný formou pronájmu. Disponuje širokou funkčností a jednoduše se obsluhuje. Aktualizace e-shopu zdarma jsou prováděny prakticky každý týden. Creditcheck je součástí FastCentriku od roku 2010.

Firma.NET

Typ systému: Ekonomický systém

Účetní programy Firma jsou výsledkem nepřetržitého vývoje od roku 1991. Systém Firma podporuje propojení na služby prověřování firem Creditcheck.

FORM studio

Typ systému: kancelářské aplikace

FORM studio obsahuje 2800 formulářů, které díky tomu místo zdlouhavého hledání na internetu jednoduše otevřete formulář přímo z programu. K dispozici máte také stovky vzorů žádostí a smluv. Creditcheck je ve FORM studio dostupný od verze 2015.

Helios Easy

Typ systému: ERP

HELIOS Easy pokrývá tu nejpotřebnější agendu pro podnikatele: kompletní účetnictví, fakturace, banka, evidence majetku, sklady a obchod, sledování a vyhodnocování zakázek, obchodních „procesů“, CRM, mzdy, evidence pošty, kniha jízd.

Jeden z nejpoužívanějších ERP systémů ve středních a velkých firmách.

HELIOS iNUVIO

Typ systému: ERP

Helios iNUVIO zpracovává informace o bonitě firem Creditcheck od roku 2011 pomocí pluginu z Helios Store. Po instalaci bezplatného pluginu Creditcheck mají uživatelé možnost rozšířit číselník obchodních partnerů o několik nových sloupců: Creditcheck - stav, Datum aktualizace, Datum změny stavu, Zaniklý subjekt.

ERP systém určený velkým firmám

HELIOS Nephrite

Typ systému: ERP

Propojení mezi systémy Creditcheck a Helios Nephrite i Green je zajištěno pomocí rozšiřujícího modulu. Funkcionalita prověřování firem přes Creditcheck je v systému HELIOS Nephrite a Green reprezentována třemi způsoby – semaforem, výstražnými upozorněními a propojením na report CreditcheckList. Semafor Creditcheck je přiřazen každé firmě v číselníku organizací.

Program z řady Helios zaměřený na menší a střední společnosti

Helios Red

Typ systému: Ekonomický systém

Integrace Creditchecku do Helios Red je provedena tak, že nad doklady, kde je uveden partner, je v ribbonu ikona "Rating Creditcheck". Tato ikona se mění dle stavu semaforu pro daného partnera. Aktualizace semaforu Creditcheck probíhá automaticky při spuštění programu nebo ručním spuštěním.

Helios SPIN

Typ systému: ERP

Prověřování firem Creditcheck je v ERP systému Helios SPIN součástí modulu Bonita firmy. Kromě komunikace s Creditcheckem modul Bonita firmy řeší také problematiku ručení za DPH pomocí kontroly v registru rizikových daňových subjektů.

ERP systém oblíbený mezi distributory elektroniky

I6

Typ systému: ERP

Komplexní informační systém kategorie ERP/CRM je vhodný pro organizace širokého spektra zaměření. Vysoká úroveň zejména obchodních modulů a on-line internetového obchodu B2B i B2C předurčuje jeho využití zejména pro organizace distribučního nebo velkoobchodního charakteru. I6 podporuje propojení se službami kontroly bonity firem Creditcheck.

Mezinárodní ERP pro velké společnosti

IFS Aplikácia

Typ systému: ERP

V rámci napojení na různé informační rejstříky podporuje IFS Aplikace komunikaci se službami ověřování kredibility firem Creditcheck.

IMES

Typ systému: ERP

Od verze z 18.6.2012 umožňuje IS IMES pravidelně načítat ke každé firmě zdarma semafor Creditcheck, který upozorňuje na potenciální výskyt informace s možným dopadem na bonitu firmy. Aktualizaci semaforu (například 1x za 24 hodin) je možné nastavit v plánovači úloh Windows, díky čemuž budete mít data vždy aktuální.

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

Typ systému: ERP

Informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), který byl vyvinut odborníky na diskrétní průmysl, obsahuje více než 30 let integrovaných zkušeností. Můžete si tak být jisti, že máte podporu zkušeného týmu expertů a nástroje potřebné k dokončení jakéhokoliv úkolu. Integračním partnerem Creditchecku pro Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) je společnost ITeuro.

ERP zaměřený na velké výrobní společnosti

Infor ERP MAX+

Typ systému: ERP

Creditcheck je v Infor ERP MAX dostupný od verze MAX+4. Pravidelně aktualizovaný semafor Creditcheck se objevuje na různých kartách napříč celým systémem.

IS COMPEKON

Typ systému: ERP

IS Compekon představuje ERP řešení pokrývající všechny důležité oblasti vzniku, zpracování a vyhodnocení podnikových informací. Klíčovým aspektem IS COMPEKON je integrace s jinými aplikacemi včetně služeb prověřování firem Creditcheck.

iÚčto

Typ systému: účetnictví v cloudu

Aplikace iÚčto nabízí řešení pro všechny podnikatele od těch nejmenších živnostníků až po velké firmy. V základu tak můžete zcela zdarma využívat iÚčto jako on-line fakturační systém, kdy v něm pouze vystavujete faktury svým odběratelům. Je možné ale i plnohodnotné účetnictví.

ERP K2 Business, Enterprise, Professional

K2

Typ systému: ERP

V IS K2 je služba Creditcheck k dispozici v knize Dod./Odb. a v knize Partneři. Jednotlivé zákazníky a partnery v těchto knihách lze hodnotit hromadně pomocí rozšiřujících modulů nebo individuálně. Partnera lze touto funkcí hodnotit i bez existence karty zákazníka. Hromadná aktualizace semaforu Creditcheck lze provést pomocí rozšiřujícího modulu Aktualizace Creditcheck hodnocení.

KARAT

Typ systému: ERP

Propojení na službu Creditcheck je v IS KARAT možné několika způsoby. Základní ověření obchodního partnera je nativní součástí IS KARAT, podrobný výpis je potom závislý na zakoupení patřičné služby Creditcheck. Kromě tohoto způsobu ověřování „na tlačítko“ je možné službu Creditcheck využít jako jeden ze zdrojů pro funkčnost Rizikové firmy, která je v IS KARAT samostatně zpoplatněna. Jejím výsledek jsou potom barevné semafory o stavu rizika na jednotlivých obchodních partnerech a v závislosti na nich další automatické kontroly při práci s IS KARAT.

KelSQL

Typ systému: Ekonomický systém

Keloc podporuje ve svých informačních systémech Creditcheck od roku 2010. KelSQL je nejvyšší verzí ekonomických programů této společnosti. Funkčně je shodná s variantou KelEXPRESS, ale nemá již žádná omezení vyplývající z použitého úložiště. Je možné ji totiž provozovat na plnohodnotném MS SQL Server 2005 nebo vyšší verzi.

KOSTKA Pro SB

Typ systému: Ekonomický systém

IS KOSTKA zobrazí oranžový alebo červený semafor Creditcheck na karte partnera a v prehľade partnerov od roku 2012. Pri obstarávaní dokladov je možné nastaviť, aby bola táto skutočnosť kontrolovaná online. Z karty obchodného partnera sa dá otvoriť report CreditcheckList.

MAGIS PRO

Typ systému: ERP

ERP systém pro řízení podniků a firem MAGIS PRO spolupracuje se službou Creditcheck od roku 2011. Systém je používán ve výrobních podnicích, obchodních firmách a firmách s různým jiným zaměřením. Z hlediska rozsahu je určen primárně pro podniky a firmy střední velikosti a s větším počtem uživatelů.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Typ systému: ERP

MS Dynamics 365 Business Central je informační systém pro malé a středně velké společnosti. Integrační partner AUTOCONT a.s. umožňuje používat Creditcheck pomocí AC Financial Pack - rozšíření pro finance.

Microsoft Dynamics CRM 2011 a vyšší

Typ systému: CRM

Integrace propojení na informace o bonitě firem Creditcheck do MS Dynamics CRM 2011 a vyšší je provedena pomocí pluginu ArtCreditcheck od společnosti ART&MIS, s.r.o. Plugin si můžete nainstalovat dle podrobného návodu sami nebo s pomocí ART&MIS.

Money ERP

Typ systému: ERP

Money ERP je informační systém pro řízení menších a středních firem, který jim pomáhá automatizovat a digitalizovat rutinní procesy, čímž šetří jejich čas a peníze. Díky integraci s řešením CreditCheck a CRM modulem mohou uživatelé Money ERP na jeden klik ověřit kredibilitu svých obchodních partnerů. Toto řešení jim ulehčuje práci s finančními a právními informacemi a zároveň poskytuje přístup k detailním finančním reportům.

Tradiční účetní systém pro menší společnosti

Money S3

Typ systému: Ekonomický systém

Od verze 12.050 je v Money S3 možné přiřadit každému kontaktu v adresáři semafor Creditcheck. Požadavek na aktualizaci je třeba zvolit ručně v Adresáři - menu Creditcheck. I zde se jedná o bezplatnou funkcionalitu, která je dostupná všem uživatelům systému Money S3.

Notia Business Server

Typ systému: ERP

Notia Business Server je typová aplikace zahrnující standardní podnikové agendy i specifické evidence pro odvětvová řešení. Platforma umožňuje provoz v lokální síti i vzdáleně, na běžných pracovních stanicích nebo na mobilních zařízeních. Semafor Creditcheck a odkaz na report CreditcheckList je k dispozici na kartě Obchodní kontakty.

OR-Systém

Typ systému: ERP

Creditcheck je v OR-SYSTEMu dostupný od roku 2010. OR-SYSTEM je komplexný informačný systém určený pre plánovanie a riadenie výroby v organizáciách s výrobou kusovou, sériovou i hromadnou. Pokrýva celé spektrum informácií potrebných pre efektívne riadenie podniku bez ohľadu na jeho veľkosť.

Periskop

Typ systému: ERP

Do systému PERISKOP bylo implementováno napojení na Creditcheck v roce 2013. PERISKOP je ucelený informační systém zaměřený na řešení problematiky automatizovaného zpracování dat a informací v obchodních, výrobních a jim podobných organizacích. Zpracovává ekonomické informace související s řízením podniku.

Pohoda E1

Typ systému: ekonomický systém

Propojení Creditchecku do systému E1 je zajištěno pomocí integračního můstku, který poskytujeme zdarma. Semafor se do Pohody načítá pomocí automatického plánovače. Report CreditcheckList je dostupný z menu Záznam > Externí nástroje > CreditCeck.

ERP pro středně velké firmy

SAP Business One

Typ systému: ERP

Odkaz na report CreditcheckList mají uživatelé systému SAP Bussines ONE v menu. Pro zobrazení semaforu Creditcheck je třeba do SBO doinstalovat jeden z ad-on od společností ABIA nebo Versino. Semafor Creditcheck je zobrazován v ERP na různých kartách jako třeba faktura, karta zákazníka a podobně.

ERP používaný ve velkých firmách

SAP ERP

Typ systému: ERP

SAP ERP pokrývá základní požadavky podniku na software, které má většina středních a velkých organizací ve všech odvětvích a sektorech. Creditcheck je součástí modulu Smart SAP Credit Info od společnsti S&T nebo je možné propojit jakkoli jinak pomocí API Creditcheck. Získané informace o firmách je možné díky tomu integrovat do standardních SAP procesů (zakázky, platby, pohledávky atd.).

ShopSys

Typ systému: E-shop

ShopSys je e-shop integrující informace o kredibilitě firem Creditcheck. Ke koncovému i velkoobchodnímu prodeji jej využívají nejen stovky českých a slovenských obchodníků s tím nejrůznějším sortimentem, ale i řada nadnárodních společností. ShopSys je modulární systém, na kterém lze na míru postavit individuální e-commerce řešení.

SlimOffice

Typ systému: ERP

V programu SlimOffice, v oblasti Katalogy – Katalog firem je možné na detailu karty firmy stisknout tlačítko Creditcheck, kde na základě zadané položky IČO dojde ke spojení s databází Creditcheck, která vrátí informaci o rizikovosti firmy včetně barevného zobrazení stavu (semaforu).

univerzální CRM

Soft-4-Sale

Typ systému: CRM, ERP

Semafor Creditcheck je všem uživatelům S4S dostupný od verze G5.44a z roku 2011. Aktivovat se nic nemusí ani registrovat, pouze stáhnout informace. Informační systém Soft-4-Sale představuje komplexní CRM řešení, které pomáhá převážně malým a středním firmám řídit vztahy se zákazníky. Soft-4-Sale umí řídit všechny hlavní procesy ve firmě.

SQL Ekonom

Typ systému: ekonomický systém

SQL Ekonom zobrazuje u firem v číselníku, tak i u jednotlivých dokladů informace o semaforu Creditcheck a skóre. Skóre je zobrazeno jak daným písmenem, tak i v barevné škále od zelené (skóre A) po černou (H). Tím je na první pohled viditelné v jakém stavu daná firma je. Také je možné si rozkliknout danou firmu do prohlížeče, kde jsou již viditelné další informace na reportu CreditcheckList.

STEREO

Typ systému: ekonomický systém

Ekonomický software STEREO řeší kompletní účetní agendu pro podnikatele a malé firmy: účetní a daňová evidence, nákup a prodej, pokladna a banka, mzdy, sklady, majetek a kancelář. Creditcheck je ve STREO dostupný od verze 2015 v agendě Adresář.

TaxOFF

Typ systému: daňové poradenství

Umožňuje expertům z oblasti ekonomického a daňového poradenství efektivně sestavit/podat/evidovat daňová i jiná tvrzení pro neomezené počty daňových subjektů (klientů). Od roku 2012 je v TaxOff integrován detailní report CreditcheckList, indikace kredibility subjektu dle semaforu Creditcheck i možnost vložit licenci k plnému využití funkcí Creditcheck.

TeamOnline CRM

Typ systému: CRM

Od roku 2011 je možné prověřovat rizikovost obchodních partnerů i přímo z CRM systému TeamOnline CRM. TeamOnline CRM je sada podnikových nástrojů pro řízení vztahů se zákazníky, obchod, komunikaci, správu dokumentů, koordinaci prodejního týmu a marketing.

Update seven

Typ systému: CRM

CRM systém update.seven je komplexní systém, umožňující podnikatelským subjektům včas rozpoznat očekávání zákazníků a poskytnout jim komplexní péči. Zároveň sjednotit marketingové, prodejní i servisní aktivity. Odkaz na report CreditcheckList je v update seven od roku 2011.

Vario

Typ systému: ERP

Flexibilní ERP systém Vario je určený k řízení firem z oblasti služeb a servisu, stejně jako pro obchodní společnosti, které vyžadují komplexní řešení účetnictví a mzdové agendy. Nabízí řadu modulů specifických pro konkrétní firemní procesy, což umožňuje firmám přizpůsobit si systém dle svých potřeb. Integrací s CreditCheck navíc poskytuje nástroje pro ověřování finanční spolehlivosti obchodních partnerů, včetně přístupu k podrobným analýzám jejich finančního zdraví.

Ventus

Typ systému: ERP

Informační systém VENTUS je otevřený modulární programový systém pro realizaci komplexního řešení v oblasti ekonomiky, komunikace, logistiky a odbytu. Je plně orientován na internetové komunikační rozhraní. Nabízí univerzální prostředek pro výměnu dat v rámci společnosti a jejím okolím.

Vision32

Typ systému: ERP

Vision32 je moderní informační systém pro řízení společnosti. Oproti běžným účetním programům nabízí široké spektrum nástrojů pro řízení a kontrolu toku práce, podporu manažerských funkcí a mnoho dalších "neúčetních" agend.

WAK Intra

Typ systému: ERP

Wak Intra je firemní informační systém určený pro všechny druhy firem, které vyvíjejí obchodní a výrobní činnost. Svými funkcemi plně zabezpečí činnost obchodního oddělení, skladů a ekonomického oddělení: CRM, e-shop, zakázky, výpisy, pokladny, faktury, sklad, účetnictví, majetek, mzdy, integrace s MS Office.

WinFAS

Typ systému: ERP

Prověřování firem Creditcheck je v systému WinFas dostupné z volitelného modulu Kreditní informace. Informační systém WinFAS je vhodný pro firmy, které chtějí mít své podnikání více pod kontrolou (informační rozvoj), ekonomický růst, vstupovat do dalších oblastí podnikání či zavádět nové podnikatelské procesy.

Není zde váš program?

Uživatelé

Chtěli byste informace Creditcheck (klidně pouze bezplatný semafor) v ekonomickém/ERP/CRM systému používaném vaší firmou? Ozvěte se nám. Domluvili jsme se již s více než 40 softwarovými firmami a domluvíme se is vaším dodavatelem.


Kontaktujte nás


Softwarové firmy

Také vidíte uplatnění Creditcheck i pro uživatele vašich systémů? Jsme otevřeni všem a technologicky je integrace velmi jednoduchá. Požádejte o přístup do Creditcheck API a přesvědčte se.


API Creditcheck